Sunday, July 18, 2010

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಗ್ರಾಮರ್

ಟೀಚರ್‍: ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್‍ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ.


ಸರ್ದಾರ್‍: "I don't know" ಅಂದ್ರೆ ಏನು?


ಟೀಚರ್‍: ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.


ಸರ್ದಾರ್‍: ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋದು?

0 Comments:

Post a Comment