Friday, March 23, 2012

ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. "ನಂದನ" ಸಂವತ್ಸರವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂದನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.


- ಚಿತ್ರ © ಪ್ರಸನ್ನ.ಎಸ್.ಪಿ

0 Comments:

Post a Comment